Nedir.Org*
Soru Sor
Sponsorlu Bağlantılar
ihsansss

Haçlı Seferleri Ve Haçlı Seferlerinin Sonuçları Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

HAÇLI SEFERLERİ VE SONUÇLARI

Hristiyan dünyasınn birleşerek Orta Çag'da Kudüs ve çevresini alma bahanasiyle Türk İslam dünyası üzerine yapmış olduğu saldırılara "Haçlı Seferleri" denir.Seferlere katılanların savaşa giderken elbiselerinin ön kısmında, seferden dönerlerken ise sırtlarında bir haç işareti bulunmasından dolayı bu seferlere "Haçlı Seferleri" adı verilmiştir.

Haçlı Seferleri XI. yüzyıl sonlarından XIII. yüzyıl sonlarına kadar sürdü (1096-1270). Haçlı Seferleri'ne karşı naşta Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti olmak üzere Aandaolu'da kurulan ilk Türk beylikleri mücadele ettiler.Bu seferlerin dini, siyasi ve ekonomik sebepleri vardı.

HAÇLI SEFERLERİ'NİN SEBEPLERİ

DİNİ
-Hristiyanalrın, Müslümanların elimnde bulunan kudüs ve diğer kutsal yerleri yerleri (Antakya ve Urfa vb.) almak istemeleri
-Fransa'da ortaya çıkan kluni tarikatının Müslümanlarla savaşılması yönünde yaptığı çalışmalar ve Katolik kilisesinin Ortodoks kilisesinin hakimiyet altına almak istemesi
-Katolik kilisesinini halkı seferler teşvik etmesi

SİYASİ

-Malazgirt savaşı sonrasında Türkler karşısındsa zor durumda kslan Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi
-Türklerin Anadolu, Süriye; Filistin ve ,Akdeniz bölgelerinden uzaklaştırılmak istenmesi

EKONOMİK

-Ekonomik açıdan zor durumda olan Avrupalıların Doğu'nun zenginliklerini ele geçirmek istemeleri
-Doğudan gelen ticaret yollarının Türklerin denetiminde olması 
-Bazı soylu ve derebeylerin yeni toprakalr kazanarak ekonomik durumlarını daha da güçlendirmek istemeleri

I.Haçlı Seferi (1096-1099):
Papa II. Urban gezginci bir keşiş olan Pierre L'Ermite'nin (Piyer Lermit) kışkırtmasıyla toplanan ve yaklaşık 100.000 civarında olan bu düzensiz birlikler İstanbul önlerine kadar geldi. Bizans İmparatoru Aleksi Komnenos (Aleksi komnen)  bu orduyu hemen Anadolu'ya geçirdi. Ancak İznik civarında I. Kılıç Arslan tarafından büyük bir yenilgiye uğratıldı. Pierre L'Ermite canını güçlükle kurtarabildi.Bu yenilgiden sonra Alman, İngiliz, Norman, Fransız ve Belçika askerlerinde oluşan ve başlarında Fransız asillerinden Godefroi De Bouillon'ın (Godfray dö Buyan) bulunduğu 600.000 kişilik düzenli bir ordu 1096 yılında İznik önlerine kadar geldi 

I. Kılıç Arslan bu ordu karşısında tutunamadı ve İznik 'i terk ederek devletin merkezini Konya'ya taşıdı.Bundan sonra I. Kılıç Arslan,Danişment hükümdarı Danişment Gazi ile birleşerek Haçlıları yıpratmaya yönelik saldırılar düzenledi ve Haçlılara çok ağır kayıplar verdirdi.Haçlılar Anadolu'dan Kudüs'e vardıklarında sayıları 50.000-100.000 kadar kalmıştı. Haçlılar, yetmiş günlük bir kuşatma sonrasında Kudüs'ü Fatimilerin elinden aldılar. Şehirdeki Müslüman ve Yahudilerin çoğunu kılıçtan geçirdiler. Kudüs'te bir Latin Kırallığı kurdular. Anadolu'dan Kudüs'e ulaşamayan Haçlıların bir kısmı ise Antakya ve Urfa'yı ele geçirerek buralarda kontluklar kurdular.

II.Haçlı Seferi(1147-1149): Urfa ve Antakya'da kontluk kuran Haçlılarla türkler arasında savaşlar devam etti.Musul Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi 1144 yılında Haçlılardan önce Urfa'yı, daha sonra da Halep ve Şam'ı geri aldı. Bu gelişmeler üzerine Kudüs Kralı, Avrupa'dan yardım istedi. Fransa Kralı VII. Lui(Lui) ile Alman Kralı III.Konrad(Kanrıd) liderliğinde yeni bir haçlı ordusu hazırlandı.Orduları ile Anadolu'ya gelen Konrad;Anadolu'da, Konya civarında yapılan savaşta , Türkiye Selçuklu Hükümdaı I. Mesut tarafından ağır bir yenilgiye uğratıldı. VII. Lui ise Antalya üzerinden Suriye'ye gitmek istedi ancak  toroslarda büyük kayıplar verdi. İki kral güçlükle Kudüs'e varabildiler. 1140'ta Şam'ı kuşatmak istedilerse de başarılı olamayıp  ülkelerine geri dönmek zorunda kaldılar.II. Haçlı Seferi'nin rn önemli özelliği bu sefere ilk kez kral ve imparatorların katılması oldu.

HAÇLI SEFERLERİ'NİN SONUÇLARI

Yaklaşık iki asır süren Haçlı Seferleri siyasi, dini, ekonomik, bilimsel ve kültürel açıdan önemli sonuçlar doğurdu.Haçlı Seferleri'nin genel sonuçaları şunlardır:

SİYASİ

-Haçlı Seferleri'de birçok soylunun ölmesi veya geriye dönebilenlerin parasızlık sebebiyle mallarını satması Avrupa'da derebeylik sisteminin zayıflamasına, merkezi krallıkların güçlenmesine neden oldu.
-Türkiye Selçuklualrının, Haçlılarla savaşmasını fırsat bilen Bizanas, Batı Anadolu topraklarını ele geçirdi.
-Türklerin, İslam dünyasındaki sayğınlığı arttı ancak batıya ilerleyişleri bir süre durdu.

DİNİ

-Katolik kilisesi ile Ortodoks kilisesi arasındaki ayrılıklar daha da arttı.
-Kudüs'ün, Müslümanlar tarafından geri alınması,seferlerde birçok insanın ölmesi papalara ve din adamalarına olan güveni sarstı.

EKONOMİK

-Doğu-Batı ticareti büyük ölçüde gelişti. Batı Akdeniz ve limanları (Venedik,Cenova, Marsilya gibi) önem kazandı.
-Doğu-Batı ticaretinin gelişmesine bağlı olarak Avrupa'da bazı tüccarlar ekonomik yönden güçlendi.
-Seferlere gerekli parasal desteğin sağlanması için kralların Venedikli bankerlerden borç para almaları bankacılık sisteminin gelişmesine ortam hazırladı.
-Avrupalılar doğudaki bazı bitki, baharat, poselen ve cam eşyayı, ipek ve pamuklu kumaşaları, halılkarı ülkelerine götürdüler.
-Seferler neticesinde Anadolu, Suriye ve diğer bölgeler tahrip oldu, tarımsal üretim azaldı, ticari hayat durgunlaştı.

BİLİMSEL VE KÜLTÜREL

-Avrupalılar Müslümanlardan pusulua, barut, kağıt ve matbaanın kullanımını ögrendiler.
-Avrupalılar İslam Kültür ve medeniyetinin yakından tanıma fırsatı buldular. Bazı İslam alimlerine ait eserleriş Latinceye çevirdiler.Bu durum Avrupa'da bilim hayatının büyük ölçüde gelişmesine ortam hazırladı.


2020-03-24 14:53:28 Tarih

Bilgi: Soru cevap sistemi açıldı..
Büyüyünce Boyunuz Ne Kadar Uzun Olacak?
Büyüyünce Boyunuz Ne Kadar Uzun Olacak?

Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim
Bana Adını Söyle, Sana Ruh Eşini Söyleyeyim

Bağlantılı Yazılar
01 | Haçlı Seferleri

-Sebepler:
-Kutsal yerleri ele geçirmek -Kluni Tarikatının çalışmaları
-Doğu ilkelerinin zenginliği, Avrupa'daki sefalet.
-Müslümanların ticari alandaki üstünlüklerine karşın siyasi alandaki.. - Devamını Oku..

02 | Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları

Hıristiyanlık dininin peygamberi olan Hz. İsa Kudüs’te yaşamıştır. Bu yüzden Kudüs ve çevresi Hıristiyanlık için kutsal topraklardır. Kudüs, aynı zamanda Müslümanlar ve Yahudiler için de kutsaldır. Ancak, bu topraklar, 636.. - Devamını Oku..

03 | Haçlı Seferleri Neden Yapılmıştır

Hıristiyanlık dininin peygamberi olan Hz. İsa Kudüs’te yaşamıştır. Bu yüzden Kudüs ve çevresi Hıristiyanlık için kutsal topraklardır. Kudüs, aynı zamanda Müslümanlar ve Yahudiler için de kutsaldır. Ancak, bu topraklar, 636.. - Devamını Oku..

04 | Toplam kaç tane haçlı seferleri yapılmıştır

Toplam kaç tane haçlı seferleri yapılmıştır - Soruya Git..

05 | Haçlı seferlerinin izlediği yol haritası

Haçlı seferleri hangi yolları izlemiştir. Haçlıların izlediği yol haritası kaç haçlı seferi var. Haçlı seferlerinin nedenleri, etkileri sonuçları ve önemi hakkında bilgiler istiyorum. - Soruya Git..

06 | Cem Sultan Olayı Osmanlı’nın Avrupa Seferlerini Nasıl Etkilemişti...

Cem Sultan Olayı Osmanlı’nın Avrupa Seferlerini Nasıl Etkilemiştir - Soruya Git..

Haçlı Seferleri Ve Haçlı Seferlerinin Sonuçları Resimleri

  • 1
    Haçlı seferleri yol haritası 6 gün önce
    Haçlı seferleri yol haritası

Haçlı Seferleri Ve Haçlı Seferlerinin Sonuçları Sunumları

Haçlı Seferleri Ve Haçlı Seferlerinin Sonuçları Soru & Cevap

Haçlı Seferleri Ve Haçlı Seferlerinin Sonuçları Ek Bilgileri

Bir Kızın Sizden Hoşlandığını Nasıl Anlarsınız
Bir Kızın Sizden Hoşlandığını Nasıl Anlarsınız